Vereniging van Eigenaars   "JULIANAPARK"

Bertrand Russellstraat, Amsterdam

MEDEDELINGEN
STARTPAGINA

MEDEDELINGEN

CONTACT

DOCUMENTEN

ARCHIEF

LINKS

E-MAIL bestuur VvE

Technisch beheer & storingen

 • Mail het bestuur via vvejulianapark@hotmail.com voor technische zaken die niet dringend zijn. Ook van opstalverzekeringskwesties en uw contact hierover met NeWoMij moet het bestuur op de hoogte zijn. U kunt het bestuur ook contacten via een briefje in de bestuursbrievenbus onder huisnummer 136.

 • Bel technisch beheerder Ruud Verschoof op 06 4356 1023 voor dringende technische zaken die onder verantwoordelijkheid van de VvE vallen, dus aan en in gemeenschappelijke ruimtes of installaties. Ruud is in principe op doordeweekse dagen overdag bereikbaar.

 • Bel bij calamiteiten die zich in de gemeenschappelijke ruimten of aan gemeenschappelijke installaties voordoen en bij afwezigheid van Ruud met een van onderstaande bedrijven. De VvE heeft hier geen contracten mee, maar het is handig om deze lijst 24/7 paraat te hebben. Eventueel kunt u hier ook privé gebruik van maken. Stel ook direct Ruud Verschoof op de hoogte en mail het bestuur over de calamiteit.
  • Riool inspectie/verstopping: RRS 020 314 4444 (24/7)
  • Daklekkage: NRR 085 130 1941 (24/7)
  • Gaslekkage buiten woning: Liander 0800 9009 (24/7)
  • Storing elektravoorziening: Liander 0800 9009 (24/7)
  • Lekkage water bouwkundig: MGK Bouw 06 1306 7563 (24/7)
  • Glasschade: Glaspunt 020 218 1133 (24/7)
  • Defect slot: Slotenmaker Prins 0800 020 1220 (24/7)

 • Storing lift: Möhringer 023 534 4355
  Een liftstoring alleen tijdens kantooruren melden bij Möhringer, want anders valt het niet binnen ons servicecontract en moeten we betalen.

 • Storing CV: Warmgarant 085 401 2233
  Alleen voor eigenaren die via de VVE een onderhoudscontract met Warmgarant hebben afgesloten.
  Het contract staat in uw web-omgeving van NeWoMij.

Wilt u zelf meebesturen?
Het bestuur van de VvE is altijd op zoek naar bestuursleden! Meld u aan via vvejulianapark@hotmail.com of spreek een bestuurslid aan.

Nieuws van het Groenteam

* juli 2019
De buxusmot heeft de struiken rondom ons gebouw ook weten te vinden. En de laurier in de bak aan de straat was zo goed als dood. Tijd voor aktie voor het groen aan de westgevel, te meer daar de prunus ook gekapt moest worden. In de bak van de laurier hebben we 4 hortensia's geplant; lichtblauwe bleken niet meer verkrijgbaar. Twee lavendelplanten vervangen de verdwijnende buxus in de donkerbruine bak. Bij de westgevel hebben we stokrozen gezet. Er komt nog een vuurdoornstruik. En natuurlijk zitten er al wat bollen in de grond. We zijn heel blij dat we hulp kregen bij het verwijderen van een flink deel van de prunusstam.

Het zou fijn zijn als er in de toekomst ook wat helpende handen zijn om te snoeien, onkruid te wieden en bij warm weer water te geven. Laat het weten aan Ans (nr 134) of Cecile (nr 22) als het je wat lijkt.

* bloembollen rondom ons gebouw
Heeft u uitgebloeide bloembollen? Ieder voorjaar worden ze ingezameld (een aankondiging vindt u op het mededelingenbord in uw trappenhuis) en door onze Guerilla Gardeners geplant in de perken en bakken rondom ons gebouw. Bekijk een video van de Guerilla Gardeners! van het planten in 2018. Elk voorjaar zien we het resultaat!


Prunus Cerasifera 'Nigra', tot de zomer van 2019 te zien op de Westkop van ons gebouw. Inmiddels gekapt om te voorkomen dat de boom schade aan de fundering zou aanbrengen.


Hondenpatrouille
Gemeenschappelijke ruimtes
Het huishoudelijk reglement verplicht de bewoners geen eigendommen of afval in de gemeenschappelijke ruimtes te plaatsen. Deze regel is in het belang van iedereen. Lege trappenhuizen stellen de schoonmakers in staat hun werk beter uit te voeren. Daarnaast is het in het belang van de brandveiligheid. Iedereen hoort de gemeenschappelijke ruimtes schoon en leeg te houden. Gangplanten dienen voorzien te worden van plantenrollers, waardoor die makkelijk verplaatsbaar zijn voor de schoonmaak.

Inbraakpreventie
Voorkom inbraak bij uzelf of de buren. Download een folder een folder (*.pdf, 228kB) met advies over inbraakpreventie. Bij vragen kunt u contact opnemen met de wijkagent. De gegevens van de wijkagent ( voor persoonlijk contact ) zijn:
Jack Druppers, wijkagent Don Boscobuurt/Julianapark/Amstelstation
Wijkteam Linnaeusstraat, tel: 06-53457952; e-mail: jack.druppers@amsterdam.politie.nl
Lees de tips van de politie.

Geen sticker op uw brievenbus betekent vanaf 1 januari 2018 geen reclamedrukwerk meer
Lees alles over het al dan niet ontvangen van reclamedrukwerk.

Huisvuil en grofvuil
Afval kunt u deponeren in de ondergrondse containers. Voor glas, papier/karton en restafval zijn er gescheiden containers. Grofvuil wordt alleen opgehaald op afspraak, dus niet langer op een vaste dag. Meer weten en een afspraak maken: https://www.amsterdam.nl/afval/grofvuil/grofvuil-laten/watergraafsmeer/

Indien bewoners van hun grofvuil af willen kan dit ook (met legitimatie) gratis worden aangeboden op het gemeentelijk afvalpunt: Rozenburglaan no 1.

Als huisvuil aan straat wordt gezet is dit een feest voor diverse dieren, maar zeer storend voor medebewoners. Misschien vindt u het ook wel niet prettig als uw privacy-gevoelige afval wordt geëtaleerd aan anderen. Bovendien komt de reinigingspolitie regelmatig langs en kunt u een forse boete krijgen.


Een feestmaal? Bekijk de video.
Plastic afval
Wat is wel of niet plastic afval? Download een folder (*.pdf, 643kB) hier:De maliebaan met in het midden het botanische kunstwerk van Barbara van Loon. Op de voorgrond een vuilnisbak van het stadsdeel Oost.

Kunstwerk maliebaan
Midden op de maliebaan bevindt zich het botanische kunstwerk "From Street to Avenue, De Malielaan", in 1998 gecreëerd door de kunstenaar Barbara van Loon, met opvallende aspecten als een computergestuurde fontein en een halfcirkelvormig bamboebosje. Het maakt van de maliebaan een fraaie zichtlijn. Tevens blokkeert het kunstwerk het gebruik van de maliebaan als autoweg.

Verbouwingen/klussen
Voor verbouwingen of luidruchtige klussen gelden eveneens de regels uit het huishoudelijk reglement. Storende werkzaamheden zoals hakken, boren, timmeren e.d., zijn alleen toegestaan op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) tussen 8.00 en 22.00 uur. Op alle andere uren en op zon- en feestdagen dus niet. Denk altijd aan (de kinderen van) uw buren.

Ontstopper
De kosten voor het verhelpen van verstoppingen van afvoeren worden niet vergoed via de algemene middelen. Ten behoeve van alle bewoners zijn in het verleden een apparaat en een dunnere handspiraal aangeschaft, waarmee verstopte afvoerleidingen ontstopt kunnen worden. Deze kunnen door en alleen voor bewoners worden gereserveerd. Er zit een handleiding bij het apparaat. Houdt er wel rekening mee dat u een gewicht van 25 en 20 kilo moet vervoeren vanuit het grote trappenhuis tegenover het parkeerterrein. Bij inname van het apparaat wordt gecontroleerd of alles nog compleet is.

Huurdersverklaringen
Eigenaren die hun appartement verhuren dienen er zorg voor te dragen dat de huurders een huurdersverklaring ondertekenen en bij het bestuur indienen, waaruit blijkt dat zij de regels uit de reglementen kennen en naleven. Een model-huurdersverklaring is hier (*.pdf, 5kB) verkrijgbaar.

Buren
Het "Amstelgebouw" aan het Prins Bernhardplein met de parkeergarages aan de Bertrand Russellstraat is door de vorige eigenaar Altera Vastgoed BV in het voorjaar van 2016 verkocht aan de internationale investeringsbank Goldman Sachs, onder meer bekend van de handel in "subprime hypotheken" en de financiële "dienstverlening" aan de Griekse overheid.

Bij hinderlijk alarm in het Amstelgebouw kunt u 24/7 contact opnemen met ISX Beveiliging, Bouwerij 81, 1185 XW Amstelveen, tel.nr. 020 - 45 38 123, meldkamer@isx.nl. Deze zijn dan binnen 15 minuten ter plaatse. Of u kunt gewoon de politie of brandweer bellen.

Het Amstelgebouw wordt beheerd door Grontmij Vastgoedmanagement B.V. http://www.grontmijvastgoedmanagement.nl.
Op de besloten pagina (zie pagina "documenten") staat contactinformatie.

Het Amstelgebouw met enige gebruikers